Budownictwo Usługi 

Weryfikacja stanu gruntów – badania geologiczne

Współczesne badania geologiczne używają specjalistycznego sprzętu, który pozwala na dokładną weryfikację stanu gleby. Jakie czynności wykonuje się w trakcie takich czynności i komu warto je zlecić?

Badania geologiczne – precyzyjna weryfikacja stanu gleby

Badania geologiczne prowadzone są w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat specyfikacji gruntu. Do najważniejszych procedur, jakie realizują geolodzy należą m.in. badania laboratoryjne wód, sondowanie dynamiczne, analiza próbek gruntu, ustalenie profilu litograficznego. Precyzyjne zbadanie warunków gruntowych jest wymagane przed rozpoczęciem budowy. Bez wnikliwej weryfikacji gruntów nieruchomościom może grozić osiadanie, a w skrajnych przypadkach zawalenie. Przedsiębiorstwa zajmujące się analizami wodno-gruntowymi sporządzają wiele istotnych dokumentów, np. dokumentacje geologiczno-inżynierskie, opinie hydrogeologiczne, wykonują sondowania w celu rozpoznania litologii gruntu. W zakresie ich działania są również badania związane z geologią złóż kopalin – przeprowadzanie wierceń, przygotowywanie wniosków koncesyjnych, poszukiwanie surowców.

Badania geologiczne – zweryfikuj wytrzymałość gruntu

Czynności związane z analizą składu gruntów wykonuje się za pomocą różnych narzędzi. Specjalne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do dalszych badań w laboratorium. Firmy wykorzystują zarówno podstawowy sprzęt, jak i zmechanizowane maszyny, które przeprowadzają wiercenia nawet 40 metrów wgłąb ziemi. Należą do nich kowadła, dylatometr Marchettiego. W pracy stosuje się rozmaite metody, takie jak sondowania CPTu, BAT bądź statyczne. Dzięki nim można określić stopień plastyczności czy ściśliwość gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Postaw na specjalistyczne przedsiębiorstwa, mające właściwe uprawnienia.

Zobacz także: