Budownictwo Usługi 

W trakcie budowy domu zadbaj o prawidłową hydroizolację

W toku budowy każdego obiektu, niezależnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do źle lub w ogóle niezabezpieczonych murów zmniejszy ich trwałość i zdolność do izolacji cieplnej, a także doprowadzić do rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów.

Które części budowli powinno się chronić hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie powinno się chronić przed wilgocią należą zwłaszcza fundamenty, piwnice, dachy, balkony i tarasy, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi albo wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy określą, jakie elementy wymagają zabezpieczenia przed wilgocią i jakiej techniki powinno się użyć w odniesieniu do poszczególnych segmentów budynku. Przykładowo, na ścianie fundamentowej z betonu wykonuje się izolację przeciwwodną, pokrywając ją powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z pustaka wypalanego, dziurawki czy cegły poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Z kolei tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, by każda warstwa miała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją. Tak samo hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Ważne jest, aby planowanie hydroizolacji, polecić kompetentnej ekipie, mającej długoletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami w czasie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów zielonych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm dylatacyjnych, taśm PVC, węży iniekcyjnych czy uszczelek pęczniejących. Natomiast na zlecenie zarządców ukończonych już budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, naprawą oraz uszczelnieniem przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, uszczelnieniem podszybii windowych oraz wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.

Zobacz także: