Usługi 

Szkolenie z ochrony danych osobowych. Czemu tak ważne?

Podstawowym oficjalnym dokumentem w Polsce, który dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka zaczęła obowiązywać w 1997. Również obecnie definiuje ona ów termin i omawia, jak powinniśmy ich używać. Według ustawy dane osobowe to wszystkie dane, jakie pozwalają na rozpoznanie danego obywatela bez złożonych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć możemy zatem miejsce zamieszkania, nazwisko i imiona oraz datę urodzenia, lecz również te określane jako dane wrażliwe – m. in. informacje o stanie zdrowia, możliwych sprawach sądowych oraz wyznaniu. O ich bezpieczeństwo należy zadbać zwłaszcza dlatego, iż dzięki nowym technologiom ich pozyskanie i wykorzystanie jest banalnie łatwe.

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe pozyskują każdego typu przedsiębiorstwa. Jedne obracają jedynie danymi swoich współpracowników, pozostałe zaś uzyskują dojście także do danych kontrahentów. We wszystkich sytuacjach pracownicy, którzy się z nimi stykają powinni przejść specjalne kursy z ochrony danych osobowych, dzięki którym dowiedzą się, jak zapewnić im bezpieczeństwo. Okazuje się to naprawdę ważne, ponieważ po zauważeniu zaniedbań Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo nałożyć poważne kary – nie tylko finansowe, lecz w skrajnych przypadkach także pozbawienia wolności.

Kurs z ochrony danych osobowych – zasady

Kurs z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich pracowników zarządzających takiego typu danymi – są to m. in. pracownicy kadr, składnic akt bądź do spraw rekrutacji. W jego cenę zaliczają się także broszury pomocnicze, za pomocą których uczestnicy szybciej przysposobią wiadomości. Po zakończeniu kursu, podczas którego nauczą się, jak zapewnić bezpieczeństwo danych, kursanci dostają specjalne certyfikaty. Warsztaty z ochrony danych osobowych nie zajmują dużo czasu – zwykle kończą się tego samego dnia.

Zobacz także: