Budownictwo Usługi 

Osuszanie murów po zalaniu powierz profesjonalistom

Nawet gdy budynek stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają dość nisko, istnieje niebezpieczeństwo, że z biegiem czasu ściany będzie przenikać wilgoć. Może się to wydarzyć także bez ostrzeżenia w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną albo z powodu podtopienia, a nieraz pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w rezultacie osłabionej lub źle wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie murów – najpierw rozpoznanie przyczyn

Zawilgocenie ścian nie świadczy od razu, że budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy zacząć od sprawdzenia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, kuchnie czy łazienki pojawiająca się na ścianach pleśń jest częściej efektem przecieków z nieszczelnego dachu albo tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają zastosowania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia właściwej cyrkulacji powietrza we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz ściany budowli lub gdy doszło do podtopienia w wyniku powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla specjalistów z zakresu hydroizolacji.

Metody osuszania murów

Profesjonaliści, którzy posiadają rozległe kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoje działania od analizy genezy zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Stanowi to podstawę do wyselekcjonowania najlepszych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i wykruszają się, a na ścianach tworzą się zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez mury. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda pnie się wzwyż – niekiedy wręcz na parę metrów. Zdarza się to często, w szczególności w starych budynkach, jakkolwiek można to naprawić odtwarzając izolację poziomą murów, która powstrzyma podnoszenie się wody wzwyż. Następnym krokiem, rzecz jasna po należytym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie murów polega niekiedy odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem profesjonalnego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej izolacji bitumicznej, papy termozgrzewalnej czy mat bentonitowych, a następnie naniesienie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. W szeregu przypadków konieczne będzie też odnowienie łączenia izolacji ścian z izolacją innych modułów budowli, jak przepusty kabli, ściany żelbetowe i przepusty rur.

Zobacz także: