Usługi 

Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Zajrzyj na https://tlumaczalnia.pl/ceny/, aby otrzymać informacje o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się Polski na firmy z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze wykonują multum zwykłych i przysięgłych przekładów na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i przeróżnych firm.

Mimo, iż online nietrudno wyszperać darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko niezbędne, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak wstępnie obliczyć cenę przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Język, czas wykonania, typ przekładu – to wpływa na ostateczną cenę usługi

Na to ile docelowo będzie kosztowała nas translacja tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, z którego lub na który potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) albo romańskich (francuski, hiszpański) będzie zasadniczo tańszy niż translacja z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja z innego języka na język polski jest zasadniczo o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli przekład w drugą stroną.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub zagadnienia, których dotyczy tekst. Przekład kontraktów handlowych, prac akademickich albo dysertacji medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, by poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji karygodnych pomyłek.
4. Czas ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na wyższy koszt.

Tłumaczenie uwierzytelnione a zwykłe

Trzeba wspomnieć, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak akt urodzenia bądź świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go stemplem z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie zaznacza czy przekład wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu oraz przypisuje mu niepowtarzalny numer. Tłumacze przysięgli zwykle określają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie potrzeby zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Zobacz także: