Usługi 

Coach kariery przygotuje Cię się na przyszłe wyzwania zawodowe

Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z coachem psychologiem.

Rynek pracy w XXI wieku jest bardzo konkurencyjny i wymaga ciągłego dopasowywania się do jego aktualnych wymogów. Dlatego tak istotny jest nie tylko rozwój zawodowy indywidualnego pracownika, lecz również wydajna organizacja pracy większych grup pracowników w firmach. W takich działaniach warto wesprzeć się wiedzą jakimi dysponuje coach.

Coach psycholog – pomoc dla menedżerów i prezesów firm

Profesjonalny coach kariery pomaga poszerzyć zakres kompetencji danej osoby, otwiera ją na potencjalne zmiany i kolejne wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona znacznie skuteczniej nabywać nowe umiejętności, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale także kreuje ciekawsze perspektywy awansu. Coach ogniskuje swoją uwagę na ambicjach i zamiarach klienta, dlatego sesje z nim każdorazowo mają charakter indywidualny, zorientowany na realizację określonych założeń. Kto przeważnie postanawia skorzystać z usług coacha biznesu? Są to przede wszystkim menedżerowie oraz właściciele przedsiębiorstw, którzy chcą poszerzyć własne umiejętności w dziedzinie kierowania i organizacji pracy.

Praca z coachem biznesu – pierwsze spotkanie i poznanie ambicji klienta

Podłożem dającej pożądane efekty współpracy z coachem kariery, jest staranne poznanie klienta. Dlatego inicjująca sesja z coachem koncentruje się na precyzyjnym określeniu oczekiwań oraz ambicji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, doświadczenia, najdotkliwszych porażek i największych zwycięstw zawodowych. Pozwala to rozpoznać, czy najodpowiedniejszą metoda rozwoju będzie doradztwo czy coaching, jak również wybrać ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Pierwsze spotkanie nie musi odbywać się z doradcą zawodowym oko w oko – można nawiązać kontakt przez telefon bądź komunikator. Po przeprowadzeniu uzgodnionej serii sesji coach sporządza podsumowanie. Wskazuje w nim, które zamiary zostały osiągnięte, jak również gdzie ewentualnie potrzebna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Zobacz także: