Usługi 

Badania psychologiczne kierowców zawodowych i nie tylko

Pragniesz poznać więcej informacji o badaniach psychologicznych Bielsko? Wejdź na http://tinyurl.com/y7kws7u3

Badania psychotechniczne kierowców są wykonywane w specjalistycznych gabinetach diagnostycznych. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają testy i co konkretnie weryfikują? Jakie przyrządy wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – termin ważności

Testom psychotechnicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Do pierwszej należą osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii C. Do badań przystępują też kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badania psychologiczne powinni przechodzić też kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają podzielność uwagi

Badanie kierowców składa się z dwóch etapów. Najpierw kandydaci podchodzą do części teoretycznej. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks oraz cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Kolejnym etapem badań psychologicznych jest część aparaturowa, która sprawdza przede wszystkim poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. Do testów wykorzystuje się m.in. wirometr, miernik czasu reakcji oraz aparat krzyżowy. Badania polegają przykładowo na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, jak dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]

Zobacz także: