Usługi 

Badania operatorów – po co je się przeprowadza?

Pragniesz poznać więcej informacji o badaniach operatorów Bielsko Biała? Zajrzyj na www.badaniabielsko.pl.

Do rozpoczęcia działalności w różnego typu zawodach potrzebne są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je posiada, przeprowadza się specjalistyczne testy. By je przeprowadzić, należy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w dużej mierze rzutuje rodzaj profesji, w której chce pracować badany. Odmienne badania przeprowadzane są dla sędziów, odmienne zaś dla operatorów maszyn czy wózków widłowych. Jak nietrudno się domyślić, te ostatnie badania są zlecane dużo częściej. Warto zatem napisać parę zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie przepisy określają ich charakter i jakie predyspozycje okazują się podczas nich testowane.

Badania operatorów – co należy wiedzieć?

Terminy przeprowadzania i specyfikę badań operatorów wózków paletowych i innych maszyn stosowanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być przeprowadzane co 3 lub 4 lata, oprócz osób po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania testów co 2 lata. Warto przy tym pamiętać, że wygląd testów może być zmieniony, jeśli przeprowadzający je psycholog stwierdzi, że konieczne są dodatkowe testy lub poszczególne części okażą się w tym przypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające najczęściej postać papierowego testu oraz test sprawdzający możliwości intelektualne. Potem przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, polegające zazwyczaj na naciśnięciu właściwego guzika po zapaleniu diody oraz przetestowaniu tego, czy kandydat potrafi wystarczająco prędko zahamować. Badania operatorów to także badania możliwości postrzegania przestrzeni oraz wzorku – te ostatnie zazwyczaj wykonywane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Zobacz także: