Usługi finansowe 

Różne rodzaje restrukturyzacji – którą wybrać?

Jeśli spółka znalazła się w głęboki kryzys, wierzytelności względem kontrahentów rosną z tygodnia na tydzień i ogłoszenie bankructwa zdaje się być najodpowiedniejszym wyjściem, prawdopodobnie nadszedł czas na sprawdzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – zatrzymaj rosnące zadłużenie

Restrukturyzację można określić jako przekształcenie podmiotu mającą na celu uniknięcie jego bankructwa i w następstwie wzrost jego wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo jest zdecydowanie bardziej nastawione na właścicieli firm i dostarcza im mnóstwo możliwości zawarcia układu z wierzycielami. Same postępowania toczą się szybciej aniżeli w latach wcześniejszych i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne dają wiele pożytków: pozwalają zastopować egzekucje komornicze, spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, wstrzymać realizację niekorzystnych ugód, a zwłaszcza ocalić firmę przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – sanacyjne, przyspieszone układowe, o zatwierdzenie układu

Przytoczona powyżej ustawa definiuje cztery możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Są to:
– postępowanie układowe, na które decydują się przeważnie właściciele spółek obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sędzia może wyznaczyć tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób dobytek dłużnika. Czas trwania takiego postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy niż 12 miesięcy, ponieważ w sprawach dotyczących zobowiązań spornych, to sąd podejmować decyzję o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po opracowaniu i zaakceptowaniu listy zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, aczkolwiek w domyśle ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu między dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten rodzaj postępowania trwa w większości wypadków około 6 miesięcy.
– postępowanie sanacyjne, które prócz czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a jednocześnie zapewnia najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak łączy się to z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W tym postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy udziale nadzorcy układu, którego zresztą sam wybiera, na własną rękę prowadzi pertraktacje z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Zadaniem sądu jest tu wyłącznie potwierdzenie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.

Wypada zaakcentować, iż funkcjonują ograniczenia, które określają to, jaki model restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w konkretnej sytuacji. Np. przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować tylko wówczas, gdy wysokość wierzytelności spornych nie przekracza 15% wszystkich zobowiązań, w innym przypadku konieczne jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego albo układowego. Czynności restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, toteż jeśli postanawiasz o ich przeprowadzeniu, ale nie jesteś pewien, jaki rodzaj będzie właściwy dla Twojego przedsiębiorstwa, koniecznie zgłoś się po poradę do doradcy restrukturyzacyjnego.

Zobacz także: