Usługi finansowe 

Kogo może reprezentować kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego?

Nie wszystkie spółki odnoszą sukces w swojej branży. Częstokroć z powodu niefrasobliwego zarządzania, niedochodowych umów czy po prostu zaskakujących przeciwności losu, dług firmy zaczyna rosnąć tak szybko, iż rodzi się widmo niewypłacalności wobec wierzycieli czy wręcz o upadłość firmy. W takich przypadkach warto zgłosić się o pomoc doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – trzeba uzyskać licencję

W styczniu 2016 r. zaczęła obowiązywać ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Na mocy przepisów tej ustawy dotychczasowa licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja wydawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym spełniającym wymagania zawarte w art. 3 obowiązującej obecnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: obywatelstwo polskie, nieskazitelna opinia, całkowita zdolność do czynności prawnych, wykształcenie magisterskie, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem bądź jego częścią i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Egzamin przeprowadza się nie rzadziej niż raz na pół roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego wykonują zadanie problemowe, a także odpowiadają na 100 pytań z zakresu prawa, finansów, zarządzania oraz ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Doradca restrukturyzacyjny – pomoc dla wierzyciela i dłużnika

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym dała doradcom z licencją większe uprawnienia niż te, którymi dysponowali syndycy przed 2016 r.. Syndyk działał wyłącznie na zlecenie sądu. Od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może udzielać porad przedsiębiorcy na wiele miesięcy przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, np. poprzez dokonanie przeglądu sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo i określenie najlepszego dla danego przypadku kierunku restrukturyzacji czy przygotowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może także być reprezentantem dłużnika w rozmowach negocjacyjnych z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, ale także może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Restrukturyzacja niejednokrotnie bywa trudnym i wielowątkowym procesem, wobec tego kluczowe jest, aby doradca restrukturyzacyjny potrafił w prosty sposób objaśnić dłużnikowi jego położenie. Zaletą doradcy będzie też świetna orientacja w branży, w której funkcjonuje upadające przedsiębiorstwo, ponieważ upraszcza to sformowanie planu restrukturyzacji czy odnalezienie a następnie przedłożenie dłużnikowi potencjalnych źródeł finansowania.

Zobacz także: