Usługi finansowe 

Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Kliknij w to miejsce, jeżeli potrzebujesz szczegółowych wiadomości na temat windykacji faktur.

Jest wiele przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – działania, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel może dochodzić swojej własności na drodze windykacji. Chociaż termin ten prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w ramach którego wszczyna się względem dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu przelania opłaty. Gdy taka forma windykacji będzie nieskuteczna, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wypisuje porównywalną liczbę paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie zostanie przelana w określonym terminie niewątpliwie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje także modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość wpłat u swoich klientów

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może skonfigurować indywidualne harmonogramy czynności wszczynanych względem nie płacących klientów, określając między innymi interwały między wiadomościami z upomnieniem. Informacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie poskutkują, dalszymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Ostatecznie, pod warunkiem, że wyliczone wyżej kroki nie przyniosą pożądanego efektu, aplikacja prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie wpływających należności, a po paru miesiącach skutkuje też znaczną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Zobacz także: