Usługi finansowe 

Co to jest faktura pro forma i kiedy się ją wystawia?

Czy faktura proforma jest wiążąca. Uzyskaj więcej informacji.

Wszyscy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale też i większość osób realizujących zakupy online, spotkali się choć raz z fakturą pro forma. Nie każdy jednakże wie, czym w rzeczywistości jest ten dokument i czym odróżnia się on od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest ostateczna?

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, wobec tego nierzadko można spotkać się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, taka faktura nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Poleca się jednakże zachować ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, będący rodzajem zapowiedzi pewnej oferty. Nie stanowi dowodu wykonania usługi ani nabycia artykułów, czyli zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie nie stanowi podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo mówi o sprzedaży czy też usłudze, która jeszcze nie została zrealizowana, zatem warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Faktura proforma musi być dostrzegalnie oznaczyć

Faktura proforma wygląda oraz posiada te same elementy co faktura VAT, miedzy innymi:

  • datę i miejsce,
  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • nazwę towarów lub usług, będących przedmiotem transakcji (razem z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o wysokości naliczonych rabatów,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • wskazanie terminu wykonania usługi bądź doręczenia towaru.

Aby bez trudu można było rozróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, generującej skutki podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Należy również mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy kontrahent przeleje już zaliczkę czy też zapłaci w całości za przedmiot transakcji.

Zobacz także: