Usługi finansowe 

Brak wpłaty za wystawione faktury? Sprawdź, jak działa generator not księgowych

Jeśli potrzebujesz generatora not księgowych, koniecznie wejdź na flobo.io.

Każda osoba prowadząca firmę na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 70 oraz 100 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. Przecież przyczyną opóźnienia we wniesienia opłaty za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością bądź jednorazowe przeoczenie dłużnika, a nie jego rozmyślne działanie. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

W chwili, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która posiada też innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Zobacz także: