Usługi finansowe 

ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Zajrzyj na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby otrzymać informacje dotyczące metody kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury za realizację usług albo sprzedaż towaru. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po uzyskaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – dla kogo?

Nie pojawienie się na rachunku należności w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm co rusz znajdują się w położeniu, kiedy muszą co jakiś czas upominać się od kontrahenta wniesienia należności za wykonane usługi czy też dostarczone towary. Jeśli to zdarza się coraz częściej, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków na czas i w konsekwencji narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta ustalonej zapłaty. Ze względu na określony przez prawo limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość krajowych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeżeli zatem sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie rekomendują przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania metodą kasową podatku VAT. Przeważnie powodem tego jest problem z regularnym monitorowaniem wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do permanentnego ich śledzenia, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm, które wysyłają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie jest to skomplikowane. Ale już przy kilkudziesięciu fakturach monitoring wpłat pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Zobacz także: