Prawo 

Krakowska Kancelaria – prawnicy i radcy prawni z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, a także w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy podejmujemy

Na co dzień ogromną część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, dochodzeniem odszkodowań oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym obszarze polega na stałym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także udziale w negocjacjach i mediacjach. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy, jak również zmniejszenie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne przedsiębiorstw

Zakres pracy Kancelarii koncentruje się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim charakter kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie dziedziny jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy nawet podatkowe. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojego przedsiębiorstwa, w związku z tym skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne konsekwencje prawne.

Zobacz także: