Prawo 

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło – obsługa prawna obcokrajowców

slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i firm. W zespole naszej Kancelarii pracują adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie karnym i karnym gospodarczym – reprezentacja i obrona pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, błędów w sztuce medycznej, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, jak również wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o separację, rozwód, jak również podział majątku po rozwodzie, zmniejszenie, podniesienie lub ustalenie kwoty alimentów, pozbawienie albo ograniczenie władzy rodzicielskiej,
prawie sportowym – wsparcie w negocjacjach kontraktowych i transferowych, przygotowywanie i analiza kontraktów zawodników oraz umów o sponsoring w sporcie, reprezentacja klubów i sportowców w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, a także przed sądami polubownymi i powszechnymi.

Obsługa prawna obcokrajowców

Znaczący obszar stanowi prowadzenie sporów związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria wspiera w tym zakresie zarówno podmioty, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w nawigowaniu po złożonych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria podejmuje się spraw związanych m.in. z:
1. reprezentacją w postępowaniach o przedłużenie bądź udzielenie zezwolenia na pracę na terenie Polski,
2. reprezentacją w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych bądź zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach karnych, czyli np. postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku czy też zastosowanie wobec osoby aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jak również pozostałe postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela także doradztwa prawnego w postępowaniach dotyczących potwierdzenia posiadania, nadania i przywrócenia polskiego obywatelstwa, jak również uznania za obywatela polskiego. Natomiast właścicielom polskich firm pragnącym zatrudnić obcokrajowców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą wszechstronną obsługą prawną w tym obszarze.

Dane kontaktowe:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08

Zobacz także: