Bezpieczeństwo i ochrona Edukacja 

Zdobądź nowe kwalifikacje – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – kto może pełnić funkcję administratora?

Dane osobowe powinny być wyjątkowo chronione, szczególnie współcześnie, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. To zadecydowało, że powołano instytucję ABI, którym może zostać tylko osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Dodatkowo kandydat musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy powołanie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – imienny certyfikat i dostęp do szablonów dokumentów

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny wykaz danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie szkolenia słuchacze poznają podstawowe pojęcia, takie jak przetwarzanie danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), procesor danych osobowych, mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, a także uczą się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz kursu otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do skryptów edukacyjnych i wzorów dokumentów.

Zobacz także: