Bezpieczeństwo i ochrona Edukacja 

Szkolenie RODO – poznaj wszystkie zmiany

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń w ostatnich latach. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania firm, instytucji publicznych, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe kary dla tych, którzy się do nich nie zastosują – w ekstremalnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy zatem upewnić się, że nasza firma działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby skorzystać ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO – co się zmieniło w zakresie ochrony danych osobowych?

Dla właścicieli danych osobowych (czyli m.in. użytkowników stron internetowych, klientów firm czy pacjentów placówek medycznych) najbardziej zauważalną zmianą jest konieczność poinformowania ich o okresie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. RODO wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i zgłaszania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres tak zwanych danych wrażliwych, do których włączone zostały także informacje genetyczne i biometryczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To tylko niektóre ze zmian, które weszły w życie wraz z RODO. By uniknąć konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą poszerzać swoją wiedzę na temat ochronydanych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, w czasie którego dowiedzą się, jak należy zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może dotyczyć administrowania systemami informatycznymi lub być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO).

Zobacz także: