Bezpieczeństwo i ochrona Edukacja 

Szkolenie IOD – co warto wiedzieć?

RODO to rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku i zrewolucjonizowało funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Jesteś zainteresowany warsztatami inspektorów ochrony danych? Sprawdź, w jaki sposób RODO zmieniło procedury związane z ochroną danych i na czym polegają warsztaty IOD!

RODO – dane osobowe lepiej chronione

RODO obowiązuje wszystkie podmioty, które zajmują się przetwarzaniem oraz gromadzeniem informacji o osobach fizycznych. Według obowiązujących obecnie regulacji, przetwarzanie danych może być realizowane tylko wtedy, gdy podmiot przetwarzający ma odpowiednią podstawę, np. zgodę osoby lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartego porozumienia.

Inspektor ochrony danych – kiedy należy go powołać?

Obowiązek powołania IOD powstaje wtedy, gdy podmiot przetwarza dane osobowe na dużą skalę, jak również gdy przetwarzanie obejmuje szczególne kategorie danych. W zasadzie oznacza to, że inspektora ochrony danych muszą powołać między innymi firmy ubezpieczeniowe, szpitale, banki, a także urzędy. Wiele z nich decyduje się na praktyczne szkolenie dla inspektora ochrony danych.

Na czym polega szkolenie inspektora ochrony danych?

Kurs IOD dedykowany jest osobom mającym pełnić lub pełniącym funkcję inspektora danych osobowych. Szkolenie IOD pozwala nabyć praktyczną wiedzę dotyczącą obowiązków inspektora oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych. Szkolenia uzupełniają praktyczne warsztaty inspektorów ochrony danych, w czasie których uczestnicy rozpatrują przedstawione problemy i uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Warsztaty IOD wieńczy egzamin, a osoby, które zakończą kurs uzyskują certyfikat.

Zobacz także: